• KOMUNIKAT

   Harmonogram zajęć on line: zjazd_7-8.11.20_SI_osrodki_(1).odt

   Celem zachowania ciągłości procesu dydaktycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy wdraża system kształcenia zdalnego. Pozwoli on pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych do 25.03.2020 r. i perspektywy jego dalszego wydłużenia ukończenia studiów podyplomowych w przyjętym terminie realizacji.

   Wdrażany system zawiera zadania do wykonania przez nauczycieli i słuchaczy studiów podyplomowych:

   1. Nauczyciele opracują dla przedmiotów, w ramach kierunków kształcenia:

               - treści programowe przedmiotu,

               - wykaz literatury wspomagającej,

               - formę zaliczenia przedmiotu (test, zadanie teoretyczne, projekt)

   2. Nauczyciele zamieszczą materiały dydaktyczne na grupowych mailach poszczególnych kierunków

   3. Słuchacze po zapoznaniu się z przesłanym materiałem wykonają zadania dydaktyczne i  w określonym przez wykładowców terminie prześlą na wskazany adres prowadzącemu.

   4. Uzyskana ocena za wykonanie zadania lub zaliczenie zostanie wpisane na kartę okresowych osiągnięć dydaktycznych przez nauczycieli, w terminie określonym przez kierowników ośrodków zamiejscowych i Bydgoszczy.

   5. Realizacja przedmiotów praktycznych, których nie można zrealizować metodą zdalną zostanie  przeniesiona na inny termin, w uzgodnieniu z wykładowcami, w taki sposób, aby zajęcia  zakończyły się zgodnie z ustalonym terminarzem.

   Wiele konkretnych propozycji tego zamiaru zostało już zaproponowanych w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, kierownikami organizacyjnymi i merytorycznymi kierunków.  O wszystkich tych propozycjach będziecie Państwo informowania na bieżąco w swoich miejscach studiowania.

   Drodzy słuchacze

   Przy pełnym zaangażowaniu wszystkich, wyrozumiałości, odpowiedzialności i gotowości do poszukiwania kompromisów w sytuacji szczególnej, która nas wszystkich zaskoczyła uda się nam osiągnąć cel zamierzony i zakończyć studia w określonym terminie.

                                                                                                 Andrzej Stobrawa

                                                                                           Dyrektor CKPiU KPSW z zespołem

   • Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
     przy współpracy z SOSW w Żyrardowie 
    zaprasza w roku akademickim 2019/20 na studia podyplomowe.
     

    - Integracja sensoryczna przy współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie    (czesne 5 900,00 + 200,00 opłata rekrutacyjna).
     
       Uzyskane dokumenty:
         Certyfikat diagnozy i terapii SI wydany przez KPSW i PTIS,
         Kurs I i II stopnia wydany przez PTIS
         Świadectwo studiów podyplomowych wydane przez KPSW
     
   • Harmonogramy zajęć studiów podyplomowych

   • Informujemy, że studia podyplomowe KPSW - Integracja Sensoryczna we współpracy z PTIS w Warszawie, rozpoczęły się w Żyrardowie 28.09.2019 r.

                Zapraszamy do wyboru tej formy edukacyjnej.

                Zostały jeszcze dwa wolne miejsca.

    Absolwent po ukończeniu otrzyma:

                świadectwo ukończenia studiów podyplomowych KPSW

                certyfikat kursu I i II stopnia terapeuty SI wydany przez PTIS w Warszawie

    Zgłoszenia prosimy przesyłać skanem lub pocztą na adres:

                85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 55-57

                podyplomowe@kpsw.edu.pl

    Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:

                Bydgoszcz 797 328 421 (CKPiU KPSW)

                Żyrardów 507 181 122  (p. Agnieszka Samuś – opiekun merytoryczny)

    Zajęcia odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie ul. Środkowa 36

     

    Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna w roku akademickim 2019 / 2020 

     

  • Szanowni Państwo,

   poniżej prezentujemy link do KPSW, sprawy związane z płatnościami, zaliczeniami i egzaminami proszę kierować bezpośrednio do sekretariatu uczelni

   http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe

   tel. 52-339-30-27 lub 797-328-421

   email: podyplomowe@kpsw.edu.pl