• Kadra  Kierownicza Ośrodka

    Dyrektor Ośrodka :

                                   Bożena Piotrowska

     

     Wicedyrektorzy :

                                   Monika Modrzejewska - Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Przedszkole, 

                                                                                                                          Szkoła Podstawowa

    poniedziałek :  

    wtorek:  

    środa:   

    czwartek:    

    piątek :    

     

                                     Piotr Bronowski - Szkoła Branżowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

    poniedziałek :   

    wtorek :

    środa :   

    czwartek:  

    piątek :  

     

     Kierownik Internatu :

                                   Roma Grombik