•  

                              Wolontariat

     

             Szkolnym koordynatorem wolontariatu jest p. Marek Sawoń.

     

    W ramach wolontariatu w naszej szkole prowadzone są różne akcje, które mają na celu wspomóc najbardziej potrzebujących.  

    Są to między innymi:

    • Góra Grosza
    • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
    • Wolontariat w świetlicy szkolnej
    • Pomoc dla schroniska
    • Akcje ekologiczne (zbiórka odpadów)
    • Akcja nakrętkowa ”Zakręcona Nakrętka"

     

  • Rok  szkolny 2021 / 2022

   Sprawozdanie z działalności koła wolontariatu w roku szkolnym 2021-22

   W roku szkolnym 2021/22 organizowane były w Internacie SOSW w Żyrardowie zajęcia edukacyjne kształtujące i promujące postawy oraz zachowania prospołeczne, proekologiczne i wolontariackie. Zajęcia realizowane były w formie udziału uczniów w wielu akcjach ekologiczno-charytatywnych, organizowanych przez Zespół ds. Ekologii i Bezpieczeństwa:

   • zbiórka zużytych baterii „Edukujemy-Pomagamy” prowadzonej we współpracy z Firmą Odzysku REBA w Warszawie. Za aktywny udział  podopieczni otrzymali na koniec roku szkolnego nagrody książkowe
   • zbiórka karm i zabawek przekazanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im Kazana w Żyrardowie w związku z udziałem w ogólnopolskiej akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”,
   • udziału podopiecznych w happeningu promującym akcję „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” w środowisku lokalnym miasta Żyrardowa (transparenty z hasłami ekologicznymi)
   • udział podopiecznych w zajęciach dydaktycznych: „Wygrywaj wolontariat” prowadzonych we współpracy z wolontariuszami projektu Szlachetna Paczka Mszczonów. Podczas spotkania dokładnie omówione było zjawisko wolontariatu. Wolontariusze rozmawiali z dziećmi na temat różnych form pomagania – ludziom, zwierzętom i przyrodzie. Zrozumienie znaczenia wolontariatu i idei działalności charytatywnej. Uświadomienie korzyści, jakie daje angażowanie się w pracę wolontariatu.
   • udział w warsztatach artystycznych „Coś z niczego dla Ziemi wiele dobrego” podczas których były wykonane eko-upominki z surowców wtórnych (artrecykling) przekazanych  wolontariuszom i darczyńcom projektu Szlachetna Paczka Mszczonów 2021
   • zbiórka maskotek i pluszaków (na przełomie III-IV.2022) oraz środków higienicznych przekazanych uchodźcom z Ukrainy

   Działania edukacyjne związane z wolontariatem cieszą się dużym zaangażowaniem, aktywnością i radością ze strony podopiecznych. W tym  roku podczas podsumowania działań ekologicznych 10 uczniów zostało uhonorowanych nagrodami od sponsorów.

   Zespół ds. Ekologii i Bezpieczeństwa

            

    

   Rok  szkolny 2020 / 2021

   Zakończenie 10 - letniej akcji wolontariatu  - „Zakręcona nakrętka”

    

   W latach 2011 – 2021 na terenie SOSW w Żyrardowie regularnie odbywała się społeczno - ekologiczna akcja „Zakręcona nakrętka”. Jej głównym celem była pomoc potrzebującym,  niepełnosprawnym od urodzenia dzieciom w powrocie do zdrowia. Oczywiście pomoc zanieczyszczonej przyrodzie też była ważna. Przez te 10 lat  przekazano do firm recyklingowych blisko 20 ton nakrętek. Z roku na rok  akcja swym zasięgiem poszerzała się o coraz liczniejsze entuzjastyczne grono wielbicieli zbiórki kolorowych nakrętek (typu PET i HDPE). Dzięki tej szlachetnej inicjatywie wsparliśmy finansowo podopiecznych Żoliborskiego Stowarzyszenia DOM RODZINA CZŁOWIEK w Warszawie, jak również dzieci ze środowiska lokalnego - miasta Żyrardowa i powiatu Żyrardowskiego - m.in. Igę Hodun, Natalię Kostrzewę, Klaudiusza Marczaka, Zuzię Dróżdż. Aktualnie z powodu gruntownego remontu placówki akcja została w dniu 18.03.2021 zamknięta. Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, bezinteresownym  "nakrętkowiczom" za udział w tej szczytnej inicjatywie :)

   Koordynator akcji Marek Sawoń

               

            

            

           

    

   Rok szkolny 2019 / 2020

   „Nie jesteśmy obojętni na los zwierząt” – udział podopiecznych w ekologicznej  akcji niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom

    

           
    

   Wychowankowie internatu w SOSW w Żyrardowie, pamiętając o potrzebie pomocy dla zwierząt, każdego roku biorą udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-ekologicznej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Do pobliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. Kazana zanieśli zebraną przez siebie karmę. W ramach zorganizowanej akcji wychowankowie dodatkowo urządzili happenning ekologiczny połączony z akcją ulotkową w środowisku lokalnym. W tym celu przygotowali ok 100 broszur informacyjnych nawołujące napotkanych po drodze przechodniów – mieszkańców Żyrardowa, do dostrzeżenia problemu bezpańskich, porzuconych zwierząt w okresie zimy i uwrażliwienia na ich krzywdę. Podopieczni poprzez swoje aktywne uczestnictwo w akcji połączonej z happeningiem odegrały ważną rolę w szerzeniu humanitarnej misji, głębiej pojęli ideę niesienia pomocy zwierzętom, a przy tym zdobyły cenne spostrzeżenia i umiejętności, które zaowocowały zwiększoną empatią i wielkodusznością. Dzięki efektownie poprowadzonej kampanii oraz zbiórce karm podopieczni w nagrodę uczestniczyli w karnawałowej imprezie taniec Zumba zorganizowanej we współpracy z p. Kamilem Solskim, instruktorem fitness. Dziękujemy Panu Kamilowi za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w naszej ekologicznej inicjatywie „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, wieloletnią współpracę z internatem, okazane wielkie serce i entuzjazm w wspieraniu ważnych działań ekologiczno-wychowawczych.

   Marek Sawoń, Zespół Ekologii i Bezpieczeństwa

   „Lepszy świat przez wolontariat” – spotkanie z wolontariuszami

          

   W dniu 7.11.2019 na terenie internatu SOSW odbyło się spotkanie edukacyjne: „Lepszy świat przez wolontariat”. Na zajęciach wychowankowie mieli zaszczyt poznać tegorocznych wolontariuszy i p. Monikę Kubiak , lidera projektu Szlachetna Paczka w rejonie Mszczonów. Podopieczni, podczas pogadanki opartej na prezentacji multimedialnej dowiedzieli  się, że Szlachetna Paczka zmienia historie ludzi w potrzebie na lepszą, pomaga wyjść samotnym, chorym, biednym ludziom lub poszkodowanym rodzinom, z trudnej sytuacji losowej, egzystencjonalnej. Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin, których dotknął los, jest im ciężko i pracują z nimi.  Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Spotkanie zostało wzbogacone emisją filmu „Cyrk motyli” z pouczającym przesłaniem, że ludziom należy współczuć, i pomagać w biedzie z zachowaniem rozsądku, aby mogli  tą uzyskaną pomoc docenić, i w miarę swoich możliwości zmienić swoje życie na lepsze, i jak najbardziej się usamodzielnić. Podopieczni zrozumieli znaczenie wolontariatu i idei działalności charytatywnej. Uświadomili korzyści, jakie daje angażowanie się w pracę wolontaryjną. Na koniec spotkania p. Monika wraz z wolontariuszami została obdarowana prezentami samodzielnie wykonanymi przez uczniów oraz wręczono Jej podziękowanie od placówki. Dziękujemy naszym prelegentom za oferowaną pomoc w realizacji zajęć, i życzymy wszystkiego co najlepsze w ciężkiej pracy wolontariusza,  który nie szczędzi sił, energii i czasu na pomoc innym.

   Marek Sawoń - oipekun szkolnego wolontariatu, Zespoł Ekologii i Bezpieczeństwa, Internat

   ALE NIESPODZIANKA !!!!  W dniu dzisiejszym - 14.11.2019 roku - nasi uczniowie zostali obsypani podarkami od wolontariuszy. Dostali wspólne zdjęcie obramowane w piękną drewniana ramkę oraz mnóstwo słodyczy !!!! DZIĘKUJEMY !!!            

  • Wolontariat w roku 2018/2019

   W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie odbywały się edukacyjne zajęcia kształtujące i promujące postawy oraz zachowania prospołeczne, proekologiczne i wolontariackie. Zajęcia realizowane były w formie udziału uczniów w wielu akcjach ekologiczno-charytatywnych, organizowanych przez Zespół ds. Ekologii i Bezpieczeństwa: „Segregując odpady oszczędzasz środowisko”, „Odpad zdasz, drzewko masz”, „Zakręcona nakrętka”, akcji zbiórki karm przekazanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz kampanii informacyjnej (akcja ulotkowa, transparenty) w środowisku lokalnym zainicjowanej na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy porzuconym zwierzętom „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, udział podopiecznych w zajęciach z wolontariuszami „Wolontariusz – bohater naszych czasów”, warsztatach artystycznych tworzenia eko-upominków z surowców wtórnych (artrecykling) dla wolontariuszy i darczyńców projektu Szlachetna Paczka Żyrardów, które w tym roku odbyło się pod hasłem „Coś z niczego dla Ziemi wiele dobrego”.

   Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły oraz wielu osób z środowiska lokalnego wywieziono z naszej szkoły, podczas VIII edycji akcji „Odpad zdasz, drzewko masz”, wiele ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sporo kilogramów makulatury i zużytych baterii. Całkowity dochód z sprzedaży elektroodpadów,  przez firmę EMKA SA w Żyrardowie, został przekazany na doposażenie świetlicy grupy E w internacie w potrzebny sprzęt (sprzęt muzyczny, głośniki, odkurzacz, przedłużacz, telewizor).

   W tym roku szkolnym wywieziono z ośrodka dwie pokaźne zbiórki plastikowych nakrętek. Uzbierane nakrętki przewożone były do firmy recyklingowej w Radomsku. Podczas zbiórki nakrętek dla 17-letniego niepełnosprawnego Klaudiusza Marczak, podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, przekazano 2 tony 760 kg, dzięki czemu na konto chłopca wpłynęło 2500 zł. Podsumowując dotychczasowe zbiórki nakrętek, łącznie z ubiegłym rokiem, uzbierano na rzecz Klaudiusza 5 ton 638 kg plastikowych zakrętek, dzięki czemu na rehabilitację i leczenie dziecka wpłynęło 5244 zł.

   Niezmiernie ważnym atutem dydaktyczno-wychowawczym organizowanych zbiórek odpadów w szerokiej edukacji ekologicznej, była integracja podopiecznych - uczniów, rodziców wychowanków, pracowników placówki oraz wielu ludzi ze środowiska lokalnego we wspólnym społecznym i ekologicznym działaniu na rzecz poprawy środowiska naturalnego, co niewątpliwie sprzyjało w obopólnym podniesieniu świadomości ekologicznej i prospołecznej, jak również kształtowaniu pozytywnych  zachowań i postaw  związanych z wolontariatem, altruizmu i  empatii.

   Podopieczni angażowani byli do działań w wolontariacie również podczas zajęć realizowanych przez opiekunów Zespołu Kultury i Zdrowia. Podopieczni naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku do sztabu przekazano kwotę 300 zł

   Opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy - Marek Sawoń

  •  

   Podsumowanie akcji „Zakręcona nakrętka”

            

                

               

   W dniu 29.02.2019 na terenie SOSW w Żyrardowie  odbyło się podsumowanie kolejnej edycji akcji społeczno-ekologicznej  „Zakręcona nakrętka”. Do firmy recyklingowej w Radomsku dostarczono 1160 kg plastikowych nakrętek, uzbieranych w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Uzyskana  kwota ze zbiórki 1050 zł trafiła do chorego, niepełnosprawnego 16-letniego Klaudiusza Marczak, potrzebującego wsparcia w leczeniu i dalszej rehabilitacji. Warto wspomnieć, że to już druga w tym roku szkolnym zbiórka. W akcji nakrętkowej w październiku do firmy recyklingowej oddano 1610 kg, a na konto chłopca wpłynęło 1450 zł. Wielkie słowa podziękowania składam  Panu Krzysztofowi Rdest oraz pracownikom firmy EMKA SA w Żyrardowie za oferowaną pomoc w zorganizowaniu transportu. Dziękuję także, w imieniu swoim oraz Klaudiusza, wszystkim bezinteresownym, zagorzałym nakrętkowiczom z wielkim sercem, którzy nieustannie dostarczają zakrętek pomagając chłopcu oraz przyrodzie. 

   Organizator akcji Marek Sawoń

    

  • Wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

   Podopieczni internatu SOSW wzięli aktywny udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Do pobliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie przekazali swoją zbiórkę karm uzbieraną w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W sumie uzbierali wiele kilogramów karmy suchej i puszek mięsnych. Będąc w przytulisku odwiedzili 20 podopiecznych - piesków umieszczonych w boksach. i dowiedzieli się o ich nieszczęśliwych historiach. Udział w tej szczytnej inicjatywie rozbudziło wśród podopiecznych chęć niesienia bezinteresownej pomocy porzuconym, sponiewieranym, nikomu niepotrzebnym czworonogom, posłużyło w ukształtowaniu humanitarnej postawy wobec zwierząt, odpowiedzialności i wrażliwości.

   Marek Sawoń - opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy

    

                                     

  • „Wolontariusz – bohater naszych czasów”

            

   W dniu 8.11.18 w Internacie SOSW w Żyrardowie odbyła się pogadanka „Wolontariusz – bohater naszych czasów” w której uczestniczyły p. Aneta Krysiak  oraz p. Marta Misiak - wolontariuszki z projektu „Szlachetna Paczka Żyrardów”. Podopieczni dowiedzieli się czym zajmuje się wolontariusz, w jakich dziedzinach można wykonywać nieodpłatną pracę społeczną, na czym polega praca w  „Szlachetnej Paczce” i dlaczego warto nim zostać. Podczas pogadanki podopieczni uświadomili sobie, że bycie wolontariuszem to nie tylko bezinteresowne pomaganie ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze i aktywne przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy, stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości. Dzięki działalności wolontariackiej mamy szansę odkryć tkwiące wewnątrz nas talenty, nawiązać nowe przyjaźnie i znajomości. W ten sposób możemy odnaleźć poczucie sensu pomagania innym. Poprzez działalność w różnych organizacjach lub placówkach jako wolontariusz mamy satysfakcję, że robimy coś dobrego nie tylko dla siebie, a także dla innych. Będąc wolontariuszem mamy okazję poznawać nowe środowiska i problemy współczesnego świata znane dotychczas jedynie z telewizji lub gazet. Taka działalność uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka.

   Dziękujemy p. Anecie i p. Marcie za pomoc w realizacji zajęć, uświadomienie uczniom znaczenia wolontariatu i idei działalności charytatywnej. Życzymy wszystkiego co najlepsze w ciężkiej pracy wolontariusza, który nie szczędzi sił, energii i czasu na pomoc innym.

   Marek Sawoń, opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy 

   • Wolontariat w roku 2017/2018

   • W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie odbywały się edukacyjne zajęcia kształtujące i promujące postawy oraz zachowania prospołeczne, proekologiczne i wolontariackie. Zajęcia realizowane były w formie udziału uczniów w wielu akcjach ekologiczno-charytatywnych  organizowanych przez Zespół ds. Ekologii i Bezpieczeństwa: „Segregując odpady oszczędzasz środowisko”, „Odpad zdasz, życie dasz”, „Zakręcona nakrętka”, akcji zbiórki karm przekazanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz kampanii informacyjnej (akcja ulotkowa, transparenty) w środowisku lokalnym zainicjowanej na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy porzuconym zwierzętom „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, warsztatach artystycznych tworzenia ekoupominków z odpadów (artrecykling) dla wolontariuszy i darczyńców projektu Szlachetna Paczka Żyrardów, które w tym roku odbyło się pod hasłem „Drugie Życie Surowców Wtórnych”.

    W tym roku 2017/18 wywieziono z naszego Ośrodka trzy pokaźne zbiórki plastikowych nakrętek. Uzbierane nakrętki wywożone były do firmy recyklingowej w Radomsku. W wyniku zbiórki przekazano dla 14-letniego niepełnosprawnemu Klaudiusza Marczaka, podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 2878 kg nakrętek. Dzięki temu na jego  konto wpłynęło do tej pory 2744 zł. W tym roku również odbyła się akcja nakrętkowa dla 3 letniej Natalii Kostrzewy, dziewczynki chorej na glejaka mózgu. Podczas tej akcji uzbierano 1552 kg = 1474 zł. Reasumują w ciągu dwóch ostatnich lat z Ośrodka wywieziono blisko 7 ton nakrętek. 

    Uczniowie SOSW wzięli również czynny udział w lokalnej akcji ekologicznej „Odpad zdasz, życie dasz” organizowanej przez p. Krzysztofa Rdest prezesa firmy EMKA SA  oraz p. Dorotę Białobrzeską - prezes Fundacji Z Miłości Do Dziecka w Żyrardowie. Dzięki tej inicjatywie przekazana została całoroczna kilkutonowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury na ratowanie zdrowia Natalii Kostrzewy, zgromadzona dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Niezmiernie ważnym atutem dydaktyczno-wychowawczym organizowanych zbiórek odpadów w szerokiej edukacji ekologicznej, była integracja  uczniów, ich rodziców , pracowników placówki oraz wielu ludzi ze środowiska lokalnego we wspólnym społecznym i ekologicznym działaniu na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Niewątpliwie sprzyjało to obopólnemu podniesieniu świadomości ekologicznej i prospołecznej, jak również kształtowaniu zachowań, postaw altruistycznych, empatii - związanych z wolontariatem.

    Podopieczni angażowani byli do działań w wolontariacie również podczas zajęć realizowanych przez opiekunów Zespołu Kultury i Zdrowia. Podopieczni naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku do sztabu przekazano kwotę 397 zł. Poza tym wychowankowie po raz czwarty odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej na ul. Sosabowskiego z przygotowanym występem pt. „Życie jak w Madrycie - Życie w PRL-u”.

     

    Marek Sawoń - Opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy