• Jesteśmy na półmetku

   Już od roku nasi uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim”. Nasi podopieczni uczą się korzystać z nowych technologii i  zdobywać wiedzę podczas eksperymentów. Szkoła otrzymała w ramach wsparcia sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, które dają uczniom i nauczycielom  wdrożenie metody eksperymentu,  m.in. pomoce do eksperymentalnej nauki matematyki, fizyki i przyrody, jak również 30 laptopów dla uczniów i wiele specjalistycznych pomocy rehabilitacyjnych do usprawniania ruchowego. Oprócz tego nauczyciele korzystają z form doskonalenia zawodowego, które są niezbędne do efektywnej pracy z uczniem ze SPE: kurs AAC – Wspomagające i alternatywne metody komunikacji z dzieckiem – dla jednego nauczyciela oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej, stosowanej analizy zachowania oraz integracji sensorycznej. Skorzysta z niej trzech nauczycieli.

   Na uczniów czekają jeszcze wyjazdy edukacyjne do teatru muzycznego oraz studia filmowego w Łodzi.

   • GALERIA PROJEKTU

   •